Petak, 10 Travanj 2015 12:20

Syngenta: Kako protiv repičina sjajnika

Već rano u proljeće se na usjevima uljane repice javljaju pipe. Zaštita od pipa se preporuča na osnovu prognoze i ulova u žutim posudama. Za zaštitu od pipa preporuča se insekticid Karate Zeon u dozi 0,15 l/ha.

Repičin sjajnik

Tik pred cvatnju, u fazi otvaranja pupova, počinje se pojavljivati najopasniji štetnik uljane repice, repičin sjajnik.

Repičin sjajnik

Hrani se cvjetnim prahom još zatvorenih cvjetova. Oštećeni pupovi ne cvjetaju pa stoga nema uroda. Suzbijanje se provodi na osnovu pregleda biljaka, ali najkasnije tik pred početak cvatnje. Za suzbijanje repičinog sjajnika preporuča se novi sistemični insekticid Chess. Chess je novi pripravak, važan u antirezistentnoj strategiji protiv repičinog sjajnika (ne spada u skupinu piretroida), dugog rezidualnog djelovanja (7 - 10 dana).

Djelatna tvar pimetrozin ubraja se u insekticide s antifidantnim učinkom tj. odbija kukce od ishrane. Pimetrozin prodire kroz list te se sistemično kreće kroz biljku. Nakon što kukac svojim stiletom počinje sisati billjne sokove, ubrzo prestaje sa ishranom, pri čemu dolazi do ugibanja zbog izgladnjelosti (kukac ugiba nakon 1 do 4 dana). Nakon aplikacije 2 sata ne smije pasti kiša. Brojni pokusi i primjeri iz prakse dokazali su da je za postizanje najboljeg učinka potrebno primjenti Chess dva puta zaredom. Optimalne temperature za djelovanje sredstva su kad je dnevna temperatura iznad 18 °C, a noćne ne padaju ispod 15 °C.

    Vrijeme i doza primjene Chess insekticida: najkasnije do faze žutog pupa (BBCH 59), u dozi od 0,15 kg/ha.

Zaštita repice od bolesti

Uljanu repicu posljednih godina pored Phome često napadaju bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) i crna pjegavost (Alternaria brassicae). Za zaštitu od tih bolesti preporučamo sistemični fungicid Amistar Extra koji učinkovito kontrolira bijelu trulež i crnu pjegavost, produžuje vegetaciju i nalijevanje zrna, doprinosi razvoju čvrstih, zdravih i žilavih mahuna zbog čega su gubitci u žetvi minimalni, a i garantira stabilne i veće urode sjemena i ulja.

    Vrijeme i doza primjene Amistar Extra fungicida: od početka do kraja cvatnje (BBCH 61-69), u dozi od 0,8 l/ha.

Kombinacijom dviju djelatnih tvari iz strobilurinske i triazolne skupine, Amistar Extra fungicidu omogućen je širok spektar djelovanja na bolesti. Veliki broj pokusa u praksi dokazao je da Amistar Extra, osim odličnog djelovanja na bolesti, ima i značajan utjecaj na fotosintezu i nalijevanje zrna, što izravno utječe na povećanje uroda. Pored fungicidnog djelovanja, utvrđeno je da pripravak Amistar Extra omogućuje biljkama da u stresnim uvjetima bolje iskoriste vodu i dušik.

logo syngenta

935x150