Sama uljana repica je, s obzirom da rano napušta zemljište, dobar predusjev za mnoge ratarske biljke. Vrlo je dobra za strnina, a naročito ozimi ječam koji se sije nešto ranije.

935x150